Zwemlesconcept

De ontwikkeling van een zwemlesconcept, waarbij leerlingen zonder drijfmiddelen en op ervaringsgerichte wijze in veertig contacturen tot een A-diploma kunnen komen. Hieraan was gekoppeld dat zwemonderwijzers op een andere manier met leerstof moesten leren omgaan.

Schoolzwemprogramma

De ontwikkeling van een schoolzwemprogramma, waarbij leerlingen kennis maken met diverse takken van de zwemsport, zonder dat de primaire doelstelling ('het verkrijgen en/of verbeteren van zwemvaardigheid') wordt aangetast.

Leerstof zwemonderwijs

Leerstofontwikkeling voor de modulaire opleiding zwemonderwijzer in opdracht van de voormalige Landelijke Contactraad.

 

Programma's  ROC's

Het begeleiden van incidentele programmaonderdelen op het gebied van recreatie, toerisme en sport, alsmede het verzorgen van structurele lesonderdelen.