Imagineering is een manier van benaderen van klanten of gasten, waarbij bij de dienst of het product een prettige ervaring of herinnering wordt meegegeven die blijft 'hangen'. Uiteindelijk zal een prettige en positieve beleving sneller bijdragen tot herhalingsaankopen of herhalingsbezoeken. Om dit te kunnen bereiken is het van belang dat een goede balans aanwezig is tussen de dienst of product, en het gepast handelen van de medewerkers binnen de organisatie. Een goed uitgewerkt belevingsconcept geeft een organisatie een interessante concurrentievoorsprong. Een belevingsconcept ontwikkelen is voor een organisatie een uitdagend en vooral creatief proces. Een organisatie wordt uitgedaagd van vaste paden af te wijken en 'out of the box' te denken. En uiteindelijk beslissingen te nemen waarvan je van te voren nooit had gedacht dat je die zou (durven) nemen.

Column Een te grote (zwem)broek aantrekken

Een wedstrijdzwemmer leert dat wanneer hij zijn tijden wilt verbeteren een goed sluitende zwemslip moet dragen. Een te grote broek veroorzaakt teveel wrijvingsweerstand, wat de uiteindelijke zwemresultaten niet ten goede komt. In de praktijk betekent dit, dat modellen moeten worden geprobeerd en dus worden gepast.
Gemeentes zouden van die wetenschap kennis moeten nemen. De afgelopen maand zijn in twee plaatsen besluiten genomen om een zwembad te gaan bouwen die meer dan een maat te groot is.

 

Lees Verder >>

Quote "Happiness is a state of mind, it's just according to the way you look at things"

Walt Disney

Nieuws

ZWEMNIVEAU TIENERS SLECHT

Een onderdeel van de toelatingsdagen van de opleiding sport en bewegen van ROC Mondriaan in Delft omvat een zwemtoets. Tijdens deze zwemtoets dienden de potentiële studenten van de MBO-opleiding de vier elementaire zwemslagen te tonen (enkelvoudige rugslag, schoolslag, borst- en rugcrawl), onder water te zwemmen en 30 seconden te watertrappen met gestrekte armen.
In vervolg op de analyse van 2012 is dit jaar gekeken naar de resultaten van een kleinere referentiegroep (50 deelnemers dit jaar tegenover 126 in 2012). De deelnemers aan de toetsingsdagen waren tussen de 16 en 20 jaar. Van hen hadden er vijf geen diploma. Drie studenten zijn uiteindelijk om veiligheidsredenen niet toegelaten tot de test.
Uit de analyses moet worden geconcludeerd dat het niveau van de deelnemers dit jaar vergelijkbaar laag is met 2012. 42% van de deelnemers zou op basis van de gehanteerde criteria nu niet in staat zijn een zwemdiploma te halen. Slechts 2% heeft een goed zwemniveau. Wanneer alleen naar de zwemtechnieken zou worden gekeken, is zelfs 70% niet in staat op basis van de criteria voor het A-diploma aan de eisen te voldoen.

 

 

Lees Verder >>

Nieuws

NOVUM NEXU VERBINDT ANDERS

Vandaag verscheen in het Dagblad “de Stendor” een opiniestuk naar aanleiding van het faillissement van zwem- en recreatiecentrum “de Beemd” in Lochem. Auteur is Ronald ter Hoeven, voormalige directeur van het Nationale Platform Zwembaden|NRZ.  Hij is nu partner van Novum Nexu, een nieuwe speler op de markt van advies en begeleiding van exploitaties van maatschappelijke voorzieningen, waaronder zwembaden.
Novum Nexu, dat staat voor “nieuwe verbinding”, heeft als doel op basis van het creëren van maatschappelijke waarden zwembaden en andere maatschappelijke voorzieningen in stand te houden.
Het bedrijf is een paar weken geleden opgericht door een aantal professionals die ruime ervaring in de sport- en leisuremarkt hebben.

 

Lees Verder >>

Nieuws

ROTTERDAMSE HEFBRUG WORDT EXPERIENCE                

De Rotterdamse Hefbrug, het stalen kolos dat vanaf 1927 tot 1993 als spoorverbinding dienst deed, wordt mogelijk de “Hef Experience”. Zo moet de grootste personenlift ter wereld ontstaan. Op het te ontwikkelen platform kunnen 100 personen tot 48 meter hoogte worden gebracht. En vergelijkbaar met de Sidney Harbour Bridge, wordt voorzien in de “Rotterdam Hef Climb”. Deelnemers kunnen onder begeleiding van deskundige instructeurs de stalen brug beklimmen. Ook tokkelen en bungeejumpen zullen onderdeel uit gaan maken van het beoogde aanbod rondom en op de voormalige spoorbrug. Het geheel zal worden omlijst met een museum over de brug, en vergadering- en horecaaanbod. Daarbij is het plan dat nostalgische treinstellen op  het spoor nabij de Rotterdamse Hef worden plaatsen.

 

 

Lees Verder >>

Nieuws

MEETINSTRUMENT DEMOGRAFISCHE GEVOLGEN

Logo van het demografisch meetinstrument Dr. Krimp.

Limburg is één van de eerste Nederlandse regio’s waar sinds eind negentiger jaren een structurele bevolkingskrimp heeft ingezet. Die structurele bevolkingskrimp treft op korte termijn nog meer regio’s, zoals de Gooi- en Vechtstreek, zuidoost Drenthe en oost Zuid-Holland.
Bevolkingskrimp heeft een enorme impact op de woonomgeving. Schoolgebouwen worden gesloten, de leegstand van winkelpanden neemt toe en de vraag naar woningen neemt af. Maar ook het verenigingsleven wordt getroffen door de afname van het aantal inwoners. Het aantal leden neemt structureel af, waardoor de continuïteit van een groot aantal verenigingen in gevaar komt. Feitelijk betekent dit dat het aantal leden met 15 tot 25% afneemt. Dat dit onherroepelijke consequenties heeft voor sociaal/culturele- en sportaccommodatie is hier inherent aan.

 

 

 

Lees Verder >>